VÝSTAVA KVETENA A VČELY.

Streda  /  26 Apríl, 2017

Často sa ma pýtajú, čo má Múzeum SNP s kvetmi a včelami? Ľudia boli v Povstaní preto, aby sme mohli viesť normály život, preto aj obetovali svoje životy. Tu život začína či už cez včely alebo cez rastliny. Včela je povestne pracovitá a neúnavná. Bez včiel by nebol život, "Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života," znie azda najznámejší výrok 20. storočia o včelách. Patrí Albertovi Einsteinovi. Podporujem včelárstvo, je to jedna z tradičných činností, ktorá v minulosti vládla vidieku.

Otvorili sme 19. ročník výstavy Kvetena a Včely v areáli Múzea SNP. Výstava bude trvať do piatka 28. 4.2017. Srdečne Vás pozývam!